Bestoven stof

Dag en nacht, ook in het gebouw en in de onderneming, zijn omgeven door rijke externe elementen, die de nadruk leggen op het Poolse lot en de gezondheid. Naast de fundamentele omstandigheden, zoals: locatie, temperatuur, luchtvochtigheid en dergelijke, kunnen we ook bouwen met rijke dampen. De lucht die we inademen is natuurlijk niet perfect schoon maar stoffig, in een homogene mate. Vóór bestuiving in de vorm van stof kunnen we onszelf beschermen met maskers met filters, maar er zijn andere onzuiverheden in de inhoud die vaak niet gemakkelijk zichtbaar zijn. Deze omvatten de meest giftige dampen. Ontmasker ze die meestal geldig zijn, maar met behulp van machines zoals de giftige gassensor, die schadelijke deeltjes uit de atmosfeer selecteert en verslag uitbrengt over hun aanwezigheid, zodat ons wordt geïnformeerd over het gevaar. Helaas is het huidige risico veel gevaarlijk, omdat sommige gassen bij bijvoorbeeld CO onhaalbaar zijn en hun aanwezigheid in de inhoud vaak ernstige schade aan de gezondheid of de dood tot gevolg heeft. Bij de CO worden we ook gevaarlijk geposeerd door andere piercings onderschept door de sensor, als een bewijs van sulfaat, dat in een grote concentratie prima is en ontlaadt tot tijdelijke verlamming. Een ander giftig gas is koolstofdioxide, zo gevaarlijk als eerder genoemd, en ammoniak - een gas dat precies in de bol kiest, maar in een moeilijkere concentratie die de bevolking bedreigt. Detectors van giftige gassen kans te vinden als ozon en zwaveldioxide, die een drank gevaarlijker dan tevreden en omvat een rij voor een grote vulruimte in de nabijheid van de aarde - de laatste zin precies wanneer we blootgesteld aan de vervulling van deze componenten, moet het materiaal een handige locatie worden gebracht zodat hij de dreiging kan voelen en ons over hem kan laten weten. Andere gevaarlijke gassen waarmee de detector ons kan beschermen, zijn bijtende chloor en zeer giftige waterstofcyanide en ook gemakkelijk oplosbaar in water, gevaarlijke waterstofchloride. Daarvoor moet u een sensor voor giftig gas installeren.