Explosiegevaarbeoordeling wie presteert

Vanwege het feit dat andere veiligheidsvoorschriften in de Europese Unie van kracht waren, werd besloten de voorschriften te harmoniseren. ATEX-vereisten zijn geïntroduceerd die worden aangehaald in het succes van potentieel explosieve gebieden en loopbaanapparatuur op deze gebieden. Het doel van deze nieuwe producten is om het risico of de volledige eliminatie ervan, die ontstaat bij het gebruik van producten in zones met explosiegevaar, d.w.z. EX-zones, aanzienlijk te verminderen.

De EX-vereisten, of beter gezegd de richtlijn, definiëren de vereisten waaraan een bepaald product moet voldoen, die moet worden gegeven in een potentieel explosieve atmosfeer. Het hoofddoel van de instantie is om de nalevingsprocedures van defensie-instrumenten en -systemen in deze potentieel explosieve zones te standaardiseren en hun gemakkelijke verplaatsing op het plein van de Europese Unie te garanderen.Deze informatie heeft betrekking op alle elektrische en niet-elektrische apparaten en beveiligingsmethoden die in potentieel explosiegevaarlijke gebieden worden verwerkt. ATEX-vereisten zijn ook van toepassing op veiligheids-, bedienings- en afsluitapparatuur die buiten gevaarlijke gebieden worden gebruikt. Ze hoeven geen op zichzelf staande functies te gebruiken, maar ze dragen bij aan de veiligheid van de beschermende gereedschappen en stijlen die daar worden gebruikt.De richtlijn definieert en de mogelijkheid om aan te tonen dat het product voldoet aan ATEX-vereisten. Producten die aan deze behoeften voldoen, d.w.z. normen geharmoniseerd met de richtlijn, moeten ook aan de belangrijkste eisen voldoen. De toepassing van regels is geen verplichte noodzaak, evenals de nalevingsprocedure. Het gaat in principe om naleving door de persoon die de kennisgeving doet door de Europese Commissie. Afwijkingen kunnen zelfs optreden bij elektrische apparaten van categorie drie en niet-elektrische apparaten van categorie twee en drie.Als dit het geval is, kan de conformiteitsverklaring in dit voorbeeld worden afgegeven door de fabrikant van dit apparaat zonder de deelname van een aangemelde instantie. Er wordt echter rekening gehouden met de vereisten, terwijl dezelfde fabrikant in deze vorm geldig is om zijn product op de markt te brengen.Als het gaat om belangrijke eisen, omvatten ze ook de certificering van elektrische en niet-elektrische apparaten, zelfcertificering, vereisten voor vacatures en het creëren van een verplichte bestelling op basis van de Europese Unie.