Jurnal module kerjaya programma

Het Optima-programma is een netwerk van vele geïntegreerde modules die op basis van deze ene database worden gemaakt. Afhankelijk van de specifieke kenmerken van een bepaalde onderneming kunnen de modules vrij worden gecombineerd. Het programma maakt in de groep Microsoft Windows-netwerken (enkel werk mogelijk ook in online groepen (Microsoft Internet Explorer 7.0 of hoger.

Optima werkt alleen op basis van Microsoft SQL Server 2005, 2008 of 2008 R2 (versie 2000 wordt niet ondersteund. Tijdens de installatie dient u vertrouwd te raken met de verschillende vereisten voor het configureren van multimedia-apparatuur en de inhoud van de werklicentie. Het personeelssysteem is bedoeld voor jonge en middelgrote ondernemingen. Het werkt perfect met opeenvolgende elementen zoals facturering, beheer en magazijnhandel. Maakt het mogelijk om:- personeelsbestanden,- afwikkeling van betalingen, rekening houdend met het tijdstip van afwezigheid, overuren,- controle op verzuim, vakantiedagen,het maken van cosmetica voor het plaatsen van werklijsten,- afwikkeling van contracten,- regeling van afwezigheden in verband met ouderschap, ouderschap, moederschap, tweede verlof wegens de geboorte van een kind;- de verdeling van de betaling van de vergoeding in contanten en overschrijvingen met vermelding van de juiste bankrekening;- afwikkeling van contracten berekend met buitenlanders;- berekenen en afdrukken van belastingaangiften,- genereren van HR-documenten zoals arbeidscontracten, bijlagen bij contracten,- het voorbereiden van informatie voor PFRON en hulpafdrukken op DEK-II en DEK-I-0,- archiveren van HR-formulieren,- verrekening van de beloning van in het buitenland gedetacheerde werknemers.De module Personeelszaken en salarisadministratie is de volgende taak, zoals het onderhoud van leningen en hulpfondsen. Het is belangrijk om het te combineren met het Comarch ERP XL-organisme, met de Comarch ERP Altum-methode, met mobiele applicaties: Comarch ERP e-Employee en Comarch ERP Mobile Flota. Correcte invoer van gegevens in het Optima-systeem zorgt voor een goede organisatie van de personeelsafdeling en het secretariaat. De module werkt samen met het Płatnik-team, waarmee nederzettingen met ZUS kunnen worden gebouwd.