Verplichtingen van de werkgever en warmte

Volgens de verordening van de minister van Economie van 8 juli 2010 met betrekking tot de minimumvereisten met betrekking tot vertrouwen en gezondheid op het werk in verband met het vooruitzicht van een explosieve atmosfeer in de werkomgeving (Journal of Laws van 30 juli 2010, is elke werkgever waarbij de fabriek technologieƫn gebruikt die explosiegevaar veroorzaken verantwoordelijk om het relevante document als bedoeld in het juridische punt aan te vullen.

Explosiebeschermingsdocumenten is een explosiebeschermingsmateriaal en (afgekort DZPW reguleert strikt de regels voor het werken in potentieel gevaarlijke omgevingen en beoordeelt de werkgever een aantal verplichtingen die nodig zijn om het risico op ontsteking en explosie te minimaliseren. De werkgever is verantwoordelijk voor:- het voorkomen van de vorming van een explosieve atmosfeer,- voorkoming van ontsteking in het bovenstaande sfeer,- beperking van de negatieve effecten van een mogelijke explosie om de duur en de gezondheid van werknemers te beschermen.

Dr Extenda

De Heer moet beveiligingsmaatregelen treffen en vaststellen. Het explosiebeveiligingsdocument moet een beschrijving bevatten van de systematische controle van de veiligheidsmaatregelen, deadlines voor onderhoud van de apparatuur, beoordeling van het explosiegevaar, waarschijnlijkheid van ontstekingsbronnen, gebruikte methoden, installaties, stoffen die potentiƫle bronnen zijn, geschatte effecten van een explosie. Bovendien moet de werkplek het juiste gebied rond de snelle dreiging scheiden en de mate van explosiegevaar toewijzen.De werkgever is wettelijk verplicht om minimale gegevensbeveiligingsmaatregelen te treffen. Het document moet worden opgesteld voordat de werknemer de risicovolle werkplek wordt geboden. Gevaarlijke posities moeten worden gemarkeerd met een gele driehoekige markering met een zwarte rand en een zwarte EX-inscriptie in het midden. In DZPW verbindt de werkgever zich ertoe te zorgen voor evacuatie van de positie wanneer deze in gevaar komt.